Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Us
 
TAIWAN:
Yih Shan Precision Co., Ltd.

No.25, Ln. 460, Nanshi Sec. 2, Zhongfeng Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 32472, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-3-439-9431 FAX:+886-3-439-9432
Global e-mail: inquiry@yihshan.com
http://www.yihshan.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
KUNSHAN, CHINA:
Yih Shan Precision (KunShan)Co.,Ltd.
No.86 , TONGQIU ROAD, ZHANGPU TOWN,
KUNSHAN, JIANGSU 215321, CHINA
TEL:+86-512-5745-4431‧5745-4411 FAX:+86-512-5745-4443
Global e-mail: inquiry@yihshan.com
Local e-mail:sales003@yihshan.com
http://www.yihshan.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
SHENZHEN, CHINA:
Yih Shan Precision Enterprise(ShenZhen)Co.,Ltd.

No.B18 BUILDING, TAN-TOU WESTERN INDUSTRIAL AREA, SONG-GANG TOWN, BAO-AN DISTRICT, SHENZHEN 518105, CHINA
TEL:+86-755-2753-7431 FAX:+86-755-2707-4443
Global e-mail: inquiry@yihshan.com
Local e-mail:sales1@yihshan.com
http://www.yihshan.com
 
 
© 2014  Yih Shan New Tech Co., Ltd All Rights Reserved. TEL:886-3-4399431 FAX:886-3-4399432